Harper's Bazaar Poland-February 2017

Model: Kamila Dmowska

MUP/Hair: Olga Pirmatova

Photographer: Ashley Batz

Stylist: Olya Dzilikhova